Hướng dẫn đăng ký mua nhà ở xã hội tại Thành phố Hà Nội

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Hướng dẫn đăng ký mua nhà ở xã hội tại Thành phố Hà Nội

A. THỦ TỤC HỒ SƠ

I. Căn cứ:
Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập tại khu vực đô thị;

II. Thành phần hồ sơ gồm có:

TT
Thành phần Hồ sơ
Số lượng
Ghi chú
1
Đơn đăng ký mua nhà ở theo mẫu gửi kèm
01 Bản chính

2
Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở theo mẫu tại Phụ lục số 01a (QĐ34/2010/QĐ-UBND) do UBND cấp phường xác nhận.
+ Đối với các trường hợp có nhu cầu mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các quận và đối tượng hưởng lương ngân sách có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các huyện.
+ Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
01 Bản chính

3
Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập theo mẫu tại phụ lục số 01b (QĐ34/2010/QĐ-UBND) do cơ quan, đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận.
Các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở thu nhập thấp phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Mỗi cá nhân một bản

4
Bản sao công chứng CMTND.
Người làm đơn

5
Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu
01 Bản

6
Giấy tờ ưu tiên (nếu có): Đối với trường hợp là đối tượng được ưu tiên yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh:
- Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng Tiền khởi nghĩa; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng LLVTND, AHLĐ trong kháng chiến; thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (không thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi NCC).
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; thân nhân liệt sỹ; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
- Giáo sư; nhà giáo nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nghệ sỹ nhân dân; người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập các hạng; Huân chương Quân công các hạng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Huân chương chiến công các hạng; Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I.
- Phó giáo sư; nhà giáo ưu tú; thầy thuốc ưu tú; nghệ sỹ ưu tú; nghệ nhân; chiến sỹ thi đua Toàn quốc.
- Trong hộ có 02 CBCNVC có thâm niên công tác mỗi người trên 25 năm.
- Cán bộ hưởng lương từ ngân sách.
- Lao động thuộc doanh nghiệp Nhà nước.
- Đối với bản sao thì phải công chứng, chứng thực
- Những giấy tờ xác nhận của cấp có thẩm quyền thì phải là bản gốc


B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ
I. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện hồ sơ
1 - Mẫu đơn đăng ký:
- Người viết đơn: Trực tiếp viết đơn và ký.
- Mức thu nhập bình quân của hộ gia đình là tổng thu nhập (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản thu nhập thường xuyên khác) của các thành viên có thu nhập thường xuyên (được kê khai và có xác nhận của đơn vị quản lý) chia cho tổng số các thành viên của hộ gia đình đó.
2 - Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.
- Kính gửi: Ghi tên UBND cấp phường nơi ở hiện tại.
- Họ và tên chủ hộ: Theo hộ khẩu đã đăng ký
- Đánh dấu (x) vào ô vuông £ một trong hai trường hợp: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ      hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2 sử dụng/người
- Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các quận và đối tượng hưởng lương ngân sách có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các huyện. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
3 - Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập của từng cá nhân trong hộ gia đình để đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.
+ Tên Cơ quan, đơn vị: Ghi tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận
+ Đối với lao động tự do, kinh doanh cá thể UBND cấp phường xác nhận về đối tượng, nghề nghiệp không cần xác nhận mức thu nhập;
+ Đối với các đối tượng đăng ký thuộc Bộ Quốc phòng thì gửi thêm 01 bản sao Giấy xác nhận theo mẫu này do cơ quan, đơn vị nơi đang công tác xác nhận về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội để tổng hợp.
II. Một số điểm cần lưu ý khi đi nộp hồ sơ
- Khi khách hàng mang hồ sơ đến nộp, chủ đầu tư có trách nhiệm nhận và bảo quản hồ sơ theo đúng biên bản giao nhận với khách hàng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ người nhận Hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp Hồ sơ thực hiện bổ sung, hoàn thiện Thời gian nộp lại hồ sơ tối đa trong vòng 15 ngày kể từ ngày trả lại hồ sơ.
- Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được làm 01 bộ hồ sơ, khi khách hàng không đủ điều kiện mua tại dự án sẽ được trả lại bộ hồ sơ theo biên bản giao nhận đã ký và nêu rõ lý do.
- Các cá nhân phải mang theo chứng minh thư nhân dân và trực tiếp nộp, ký giấy biên nhận hồ sơ tại địa điểm do Công ty quy định.
- Các loại giấy tờ, văn bằng, chứng nhận….liên quan, Hồ sơ cần được phôto công chứng, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP
Hình thức đăng ký: Mua nhà thu nhập thấp
Kính gửi: Công ty...................................................................
Tên tôi là:..........................................................................................................................
CMND số …………………cấp ngày … / … /........; Nơi cấp: …...............................
Nghề nghiệp: ………………………... Đang làm việc  £        Đã nghỉ chế độ £
Nơi làm việc/công tác:....................................................................................................
Nơi ở hiện tại:...................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú số ………………… tại: ...............................................................
Số thành viên trong hộ gia đình .....................................................................................
Thu nhập bình quân là …………………… đồng/người/tháng
 (Có giấy xác nhận về thu nhập của từng thành viên trong hộ kèm theo đơn này).
Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ: £
Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2 sử dụng/người:   £
 (Có giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).
        Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ nhà ở thu nhập thấp theo hình thức mua nhà tại dự án: Tòa nhà SDU – 143 Trần Phú, số 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
        Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở thu nhập thấp và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.


………., ngày …… tháng ….. năm 2013
Người viết đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân ………………………………………………………
Họ và tên chủ hộ:.............................................................................................................
Nơi ở hiện tại:...................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................................
Số sổ hộ khẩu:..................................................................................................................
Số thành viên trong hộ gia đình …………… người
Họ và tên các thành viên trong hộ:
1. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
2. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
3. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
4. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
5. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
6. Họ và tên: ………………………………………………………. Tuổi: ................
Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ:     £
Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2 sử dụng/người:     £
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.


………., ngày …    tháng    năm 2013
Người viết đơn
Xác nhận về hộ khẩu, nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. …………………..
.............................................................................................................................................................. …………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

TM. Ủy ban nhân dân phường ……………..……………………………
Chủ tịch

Tổ dân phố
……………………….…….Tổ trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Tên Cơ quan, đơn vị: .......................................................................................................
xác nhận:
Ông (bà):...........................................................................................................................
CMND số ……………………………., cấp ngày ……. tháng  …. năm................... ,
Nơi cấp..............................................................................................................................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................
Nơi làm việc/công tác:....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thu nhập/mức lương …………………. đồng/tháng
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)…….., ngày … tháng … năm 2013
Thủ trưởng đơn vị 

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 

Thiết kế Web : SIEUTHIDUANSTDA.VN
Liên hệ: 0916.858.169 | Email: stdasieuthiduan@gmail.com