Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA

 

HỆ THỐNG SIÊU THỊ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN STDA

Tại Hà Nội: Ông Nguyễn Thọ Tuyển
Tổng Giám đốc Hệ thống siêu thị dự án Bất động sản STDA
Mobile: 0987 559 466
Email: tuyennt@stda.vn 

Tại TP. Hồ Chí Minh: Ông Trần Minh Long
Phó Tổng Giám đốc Hệ Thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA
Mobile:  0903 691 866
Email: longtm@stda.vn 

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 

Thiết kế Web : SIEUTHIDUANSTDA.VN
Liên hệ: 0916.858.169 | Email: stdasieuthiduan@gmail.com